FAQ's

Doe ik zaken met een erkend bureau?

Doe ik zaken met een erkend bureau?


Gastouderbureau Oostnederland is een erkend bureau en geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder de vermelding: Gastouderbureau Oostnederland, LRK-nummer: 819651758

In welke regio werkt het GASTOUDERBUREAU van de Oostnederland Groep?

In welke regio werkt het GASTOUDERBUREAU van de Oostnederland Groep?


Wij bemiddelen in Noord- en Oosnederland.

Indien u als ouder en gastouder (in wording) gebruik wilt maken van onze diensten

kan de regio uit gebreid worden, belt u met ons. 06-25563576

Wat verdien ik als gastouder?

Wat verdien ik als gastouder?


De gastouder bepaalt zelf het tarief per uur per kind in overleg met de ouder. Gastouderbureau Oostnederland kan u adviseren. De adviesprijs ligt tussen de € 5,00 en € 5,50. Deze bedragen zijn exclusief bemiddelings/administratie kosten.

Waarom betaal ik als ouder bureaukosten?

Waarom betaal ik als ouder bureaukosten?


De bureaukosten (=bemiddelings/administratiekosten) betaalt u voor de administratie en verwerking van uw urenregistratie, zodat u een geldige factuur kunt overleggen. Daarnaast verzorgen wij volgens wettelijk voorschrift toezicht op de kwaliteit van de opvang: tenminste twee keer per jaar wordt de gastouder bezocht. Tijdens vakantie en ziekte van de oppas kunnen wij kosteloos vervanging zoeken. Zou er ooit een meningsverschil ontstaan: wij staan onpartijdig tussen gastouder en vraagouder in en geven advies waar mogelijk. Tevens kunt u terugvallen op de landelijke klachtencommissie. De gastouder is aanvullend verzekerd via De Gastoudercentrale, onze partner.

Kan ik als gastouder gemaakte kosten als aftrekpost opvoeren bij de Belastingdiens?

Kan ik als gastouder gemaakte kosten als aftrekpost opvoeren bij de Belastingdiens?


Jazeker. Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitvoering van uw werk. Van uw opbrengsten mag u zakelijke kosten opvoeren als aftrekpost voor de Belastingaangifte. 

 

Denk daarbij aan kosten zoals speelgoed en knutselspullen die u speciaal hebt gekocht voor de kinderen die u opvangt. Ook de kosten van een bankrekening die u uitsluitend gebruikt voor de kinderopvang is aftrekbaar. Kosten die u privé ­aakt, mag u uiteraard niet aftrekken. Bijvoorbeeld uitgaven voor speelgoed dat u voor uw eigen kinderen kocht. 

 

Op de site van de Belastingdienst vind u meer informatie www.belastingdienst.nl  

Hoeveel Kinderopvangtoeslag krijg ik?

Hoeveel Kinderopvangtoeslag krijg ik?


Dit is per gezin verschillend en afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Op de site van de Belastingdienst onder Toeslagen kunt u een berekening maken.

Hoelang bestaat het GASTOUDERBUREAU van de Oostnederland Groep?

Hoelang bestaat het GASTOUDERBUREAU van de Oostnederland Groep?


We hebben ruim tien jaar ervaring in de bemiddeling en begeleiding van ouders en gastouders in Oost- en Noordnederland

We hebben alle ontwikkelingen in de gastouderopvang van nabij meegemaakt en hebben inmiddels jarenlange ervaring in het overdragen van kennis. Deze kennis dragen wij dagelijks over op onze gastouders zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen inzetten voor uw kind. Uiteraard mag u zelf ook meedenken. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiast meedenkende ouders voor onze oudercommissie

Heb ik recht op KOT?

Heb ik recht op KOT?


U heeft indien u gebruik maakt van Kinderopvang recht op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst Toeslagen. Echter om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente.

 

Ook moet uw kind naar een gastouder gaan die geregistreerd is in het LRK. 

Hoe bereken ik het aantal uren wat ik aan moet vragen bij de Belastingdienst?

Hoe bereken ik het aantal uren wat ik aan moet vragen bij de Belastingdienst?


De belastingdienst rekent op jaarbasis uit of u teveel of te weinig KOT hebt ontvangen. Voor u zaak om de aangevraagde uren per maand juist te berekenen. Dit om verrassingen te voorkomen!

 

Bekijk uw jaarplanning: hoeveel uren zal uw kind gemiddeld afnemen dit jaar? (gerekend vanaf de startdatum KOT)

 

Haal vervolgens de vakanties, reeds geplande vrije dagen van u en de vakantie van de gastouder eraf.  U heeft nu een totaal aantal uren per jaar berekend minus vrije dagen. 
 

Dit totaal aantal uren deelt u door het aantal maanden dat u dit jaar nog KOT gaat aanvragen.  U heeft nu de uren per maand die u aan kunt vragen.

Moet ik elke maand KOT aanvragen?

Moet ik elke maand KOT aanvragen?


Je vraagt de toeslag aan en deze loopt dan automatisch door voor dat jaar. Wel is het zo dat je de toeslag alleen maar kunt aanvragen voor de huidige maand en de drie maanden ervoor. Het is dus niet meer mogelijk om aan het einde van een jaar met terugwerkende kracht voor het gehele jaar aan te vragen

Mijn kind is ziek, moet ik nu de opvang betalen?

Mijn kind is ziek, moet ik nu de opvang betalen?


U moet de opvanguren betalen als u niet tijdig de gastouder op de hoogte stelt van de ziekte van uw kind. Immers, uw gastouder heeft er rekening mee gehouden.

Hoelang duurt het voor ik een gastouder heb gevonden?

Hoelang duurt het voor ik een gastouder heb gevonden?


Het ligt aan de keuze van uw gastouder (de beschikbaarheid) en uw wensen.

U doet er verstandig aan om tijdig (2 a 3 maand) van te voren uw verzoek bij ons kenbaar te maken. In veel gevallen is ook ad hoc nog opvang te regelen.

Neemt u voor actuele mogelijkheden contact met ons op: 06-11645714 of 06-25563576

Of de mail: kleinwitten@gmail.com

Ik wil graag kennismaken met de gastouder, kan dat?

Ik wil graag kennismaken met de gastouder, kan dat?


Ja natuurlijk, u maakt een vrijblijvende afspraak met de gastouder. In dit eerste gesprek is het van belang  dat het voor u goed voelt. U moet bepalen of de "klik' er is. Het gaat immers om het welzijn van uw kind en het vertrouwen dat u graag wilt hebben in de gastouder.
Wat kosten thema avonden?

Wat kosten thema avonden?


De thema avonden zijn gratis. De opzet is om onze gastouders blijvend

te stimuleren, motiveren en te begeleiden in hun dagelijks functioneren.

Hoeveel uren mag ik maximaal declareren als ouder?

Hoeveel uren mag ik maximaal declareren als ouder?


U mag voor kinderen van 0-4 jaar max 140% van het kleinste contract van de ouders als opvanguren declareren. Voor kinderen van 4-12 jaar mag u max. 70% opvanguren declareren.

Het maximum per kind per maand is vastgesteld op 230 uur per kind voor het totaal van de opvangsoorten.

Hoe flexibel is een gastouder?

Hoe flexibel is een gastouder?


De gastouder dient minimaal 2 maand van te voren op de hoogte te worden gebracht van wijzigingen in het rooster. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd zoals b.v.ziekte van uw kind

 

 

Mijn gastouder is ziek, moet ik nu betalen?

Mijn gastouder is ziek, moet ik nu betalen?


Nee, bij ziekte van de gastouder waardoor er geen opvang van de kinderen mogelijk is, kunnen geen uren worden gedeclareerd.
Is er recht op kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht?

Is er recht op kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht?


Ja, voor de kosten in de lopende maand en de drie maanden daaraan voorafgaand. Deze regel geldt ingaande 1-1-2014.

 


 

Voor ouders

Meld uw kind aan voor gastouderopvang

Aanmelden

 

Voor gastouders

Snel & eenvoudig uren registreren

Aan de slag